Adatvédelmi Irányelvek

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a Fodor és Társa 2004 Termelő és Szolgáltató KFT. Székhely: 2212, Csévharaszt, Gyöngyvirág utca 17. Cégjegyzékszám: 13 09 098190, adószám: 13235343-2-13 Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága- továbbiakban Fodor és Társa 2004 KFT.

Fodor és Társa 2004 KFT. adatkezelési tájékoztató

Hatálybalépés időpontja: 2018. május

A JELEN TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”), melyben a személyes adatai kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, „GDPR”) szerint. A jelen Tájékoztató a Fodor és Társa 2004 KFT. szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre („Ön”) vonatkozik. A jelen Tájékoztató bemutatja, hogy a Fodor és Társa 2004 KFT. mint adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg egyes esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait. A jelen Tájékoztató információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól is.

A jelen Tájékoztató az online és offline adatgyűjtésre, így a Fodor és Társa 2004 KFT. különböző csatornáin – weboldalakon, alkalmazásokkal, harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalakon, a Fodor és Társa 2004 KFT. Fogyasztói Szolgálata által, az értékesítési helyeken és rendezvényeken – gyűjtött személyes adatokra terjed ki. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulása esetén a különböző forrásokból (weboldal, offline rendezvény), valamint a Fodor és Társa 2004 KFT. különböző vállalatai vagy partnerei által gyűjtött személyes adatokat összevonhatjuk.

Amennyiben nem adja meg az adott adatkezelési cél megvalósításához szükséges személyes adatait, előfordulhat, hogy a Fodor és Társa 2004 KFT. nem tudja biztosítani Önnek egyes, az adatkezeléshez kötött szolgáltatásait.

A jelen Tájékoztató a következőkről szolgál fontos információval:

1. ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE

2. MILYEN FORRÁSOKBÓL ÉS HOGYAN GYŰJTJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

4. SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁI

5. GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAI

6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS JOGALAPJA

7. KIK FÉRHETNEK HOZZÁ A SZEMÉLYES ADATAIHOZ A Fodor és Társa 2004 KFT.- NÉL ÉS A KÖZÖS ADATKEZELŐNÉL

8. AZ ÖN JOGAI

9. A KÖVETKEZŐ LEHETŐSÉGEKKEL ÉLHET A SZEMÉLYES ADATAI FELHASZNÁLÁSÁT ÉS MEGOSZTÁSÁT ILLETŐEN

10. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

11. COOKIE-K /HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK, NAPLÓFÁJLOK ÉS WEBJELZŐK

12. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI

1. ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE

1.1 Adatkezelő, adatkezeléssel kapcsolatos információk
A jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében a Fodor és Társa 2004 KFT. (a továbbiakban együtt: „Fodor és Társa 2004 KFT.” vagy „mi”) az adatkezelő. Adatvédelmi eljárásainkkal kapcsolatos kérdés, észrevétel vagy panasz esetén a következő elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot: Fodor és Társa 2004 KFT. 2212, Csévharaszt, Gyöngyvirág utca 17., vagy írjon az info@fodorostya.hu címre, vagy hívja cégünket a 0629-493-320-as telefonszámon. A Fodor és Társa 2004 KFT. adatvédelmi kapcsolattartóját e-mailen az info@fodorostya.hu vagy levélben a 2212, Csévharaszt, Gyöngyvirág utca 17. címen érheti el.

Adatkezelő és Felelősségi körök: Fodor és Társa 2004 KFT. 2212, Csévharaszt, Gyöngyvirág utca 17. Összes tevékenység

2. MILYEN FORRÁSOKBÓL ÉS HOGYAN GYÜJTJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

2.1 Az Öntől gyűjtött adatok és az adatgyűjtés módja
Fodor és Társa 2004 KFT. weboldal: A fogyasztóknak szóló, Fodor és Társa 2004 KFT. által vagy nevében üzemeltetett weboldalak, köztük a saját domain nevünk/URL-ünk alatt, valamint a harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalakon, például a Facebookon üzemeltetett minisite-ok (a továbbiakban: „Weboldalak”).
Fodor és Társa 2004 KFT. mobil oldalak/appok: A fogyasztóknak szóló, Fodor és Társa 2004 KFT. által vagy nevében üzemeltetett mobiloldalak vagy applikációk, köztük az okostelefonokon, tableteken és egyéb eszközökön futó alkalmazások.
Email, SMS és egyéb elektronikus üzenetek: Az Ön és a Fodor és Társa 2004 KFT. között elektronikus kommunikációs eszközökkel folytatott kapcsolat.
Fodor és Társa 2004 KFT. Fogyasztói Szolgálat: A Fodor és Társa 2004 KFT. Fogyasztói Szolgálatával folytatott kommunikáció.
Offline regisztrációs lapok: A többek között postai úton, áruházi bemutatók, nyereményjátékok és más promóciók vagy rendezvények során gyűjtött nyomtatott vagy digitális regisztrációs lapok és hasonló nyomtatványok.
Reklámüzenethez kötődő kommunikáció: A Fodor és Társa 2004 KFT. reklámokkal folytatott interakció (pl. ha egy harmadik fél weboldalán megjelenő reklámunkra kattint, erről a Fodor és Társa 2004 KFT. is kaphat információt).
2.2 A Fodor és Társa 2004 KFT. által létrehozott adatok
Az Önnel folytatott kapcsolat során Önre vonatkozó személyes adatokat rögzíthetünk (pl. a weboldalakon végrehajtott vásárlásainak adatait).
2.3 Más forrásokból származó adatok
Ide tartoznak harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalakról (pl. Facebook, Google), piackutatás során (amennyiben a válaszadás nem anonim módon valósult meg), harmadik fél adatgyűjtőktől, a Fodor és Társa 2004 KFT. promóciós partnereitől, nyilvános forrásokból származó és más vállalatok felvásárlása során nyert adatok.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az Ön és a Fodor és Társa 2004 KFT. közötti kapcsolattól függően (online, offline, telefon, stb.) a Fodor és Társa 2004 KFT. az alábbiakban meghatározott személyes adatokat gyűjtheti Öntől. Az egyes személyes adat kategóriákra a 6. pontban adatkezelési célonként az itt használt elnevezésekkel hivatkozunk.
Személyes elérhetőségek. Ide tartoznak az Ön által a Fodor és Társa 2004 KFT.-nek megadott adatok (név, cím, email cím, közösségi oldalakon megadott kapcsolattartási adatok vagy telefonszám), melyek segítségével felvehetjük Önnel a kapcsolatot.
Demográfiai adatok és érdeklődési körök. A demográfiai jellemzőire és érdeklődési körére vonatkozó információk. Ez lehet a születési ideje, kora vagy korosztálya, neme, földrajzi elhelyezkedése (pl. irányítószám), kedvenc termékei, hobbik és érdeklődési körök, valamint a háztartására vagy életstílusára vonatkozó információk.
A számítógépéről/mobileszközéről gyűjtött adatok. A Weboldalak megtekintéséhez vagy appokhoz használt számítógépes rendszerre vagy műszaki eszközre vonatkozó adatok, így például a számítógépének vagy eszközének IP címe, a használt operációs rendszer, valamint a böngésző fajtája és verziója. Amennyiben egy Fodor és Társa 2004 KFT. weboldalt vagy appot mobileszközön, pl. okostelefonon ér el, a gyűjtött információk köre, ahol ezt a jogszabályok lehetővé teszik, tartalmazza a telefonja egyedi azonosítóját, a hirdetés azonosítóját, tartózkodási helyét és a mobileszközön található egyéb hasonló adatokat.
Kommunikációhoz és a weboldalak használatához kapcsolódó adatok. A Weboldalaink használata vagy hírlevelek böngészése során bizonyos adatokat automatikus adatgyűjtési módszerekkel gyűjtünk. Így többek között arról gyűjtünk adatokat, hogy milyen hivatkozásra kattint, milyen oldalakat vagy tartalmakat tekint meg és mennyi időt marad egy lapon, valamint a Weboldal használatával kapcsolatos hasonló adatokat és statisztikákat, így a tartalom válaszidők [mennyi idő alatt töltődik le egy adott tartalom], letöltési hibák, illetve az egyes oldalakon eltöltött idő. Ezeket az adatokat automatizált technológiákkal (pl. cookie-kkal és webjelzőkkel) rögzítjük, emellett analitikai és hirdetési célból harmadik féltől származó nyomkövetők használatával is gyűjtjük.
Piackutatásból és fogyasztói visszajelzésekből származó információk. A termékeink és szolgáltatásaink használatával kapcsolatban önként megosztott tapasztalatai. Fogyasztók által létrehozott tartalom. Minden, az Ön által létrehozott, majd harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalon, vagy egy Weboldalunkra vagy appunkra feltöltve, köztük a harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalak alkalmazásainak (pl. Facebook) használatával a Fodor és Társa 2004 KFT. megosztott tartalom. Ide tartoznak a fotók, videók, személyes történetek, valamint hasonló média és tartalom. Ahol ezt a törvények lehetővé teszik, a fogyasztók által létrehozott, különböző tevékenységekhez (pl. nyereményjátékok és egyéb promóciók, weboldalak közösségi szolgáltatásai, fogyasztói kapcsolatok és harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalak) kapcsolódó tartalmakat is gyűjtünk és közzéteszünk.
Harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalakról gyűjtött adatok. Harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalon nyilvánosan megosztott, vagy ilyen oldalon (pl. Facebook) a profiljához tartozó valamennyi információ, melynek Fodor és Társa 2004 KFT.- vel való megosztását engedélyezi a közösségi oldal számára. Ide tartoznak többek között a fiókjához tartozó alapvető adatok (pl. név, email cím, nem, születés ideje, város, profilkép, felhasználónév, ismerősök listája, stb.), valamint minden olyan további információ vagy tevékenység, melynek megosztását a harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldal számára engedélyezi. A harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalhoz tartozó profiladatait (vagy annak bizonyos részét) minden alkalommal megkapjuk, amikor Ön a harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalon (pl. Facebook) lévő Fodor és Társa 2004 KFT. webalkalmazást használja, egy Fodor és Társa 2004 KFT. oldalba integrált közösségi szolgáltatást (pl. Facebook Connect) használ vagy harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalon keresztül velünk kapcsolatba lép. Ha további tájékoztatást szeretne arról, hogy a Fodor és Társa 2004 KFT. hogyan kapja meg a harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalról származó, Önre vonatkozó információkat, vagy vissza kívánja vonni a közösségi oldalon az adatok megosztására vonatkozó hozzájárulását, kérjük, látogasson el az adott közösségi oldalra.
A Fodor és Társa 2004 KFT. Fogyasztói Szolgálatával folytatott telefonbeszélgetések. A Fogyasztói Szolgálatunkkal folytatott beszélgetést az irányadó jogszabályok szerint a helyi üzletviteli igények céljára (pl. minőségügyi vagy képzési célokból) rögzíthetjük vagy abba belehallgathatunk.

4. SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁI

A rendes üzletmenetünk során nem gyűjtünk vagy kezelünk különleges személyes adatokat. Ilyenek többek között a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése). Amennyiben bármilyen okból szükségessé válik a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése, ehhez minden esetben az önkéntesen adott, előzetes kifejezett hozzájárulását kérjük (pl. a sokszínűségre vonatkozó jelentésszolgálatunk teljesítéséhez). Amennyiben a Fodor és Társa 2004 KFT. más célból kezeli személyes adatok különleges kategóriáit, ezt a következő indokból végzi: (i) jogi igények előterjesztése, érvényesítése illetve védelme úgy mint bűncselekmény feltárása és megelőzése (így a csalások és visszaélések megelőzése).

5. GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAI

Szándékosan nem kérjük el vagy gyűjtjük 16. életévét be nem töltött gyermekek személyes adatait. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy véletlenül 16 éven aluli gyermek személyes adatai kerültek a Fodor és Társa 2004 KFT. birtokába, úgy azokat az adatokat haladéktalanul töröljük. Mindazonáltal, a Fodor és Társa 2004 KFT. a 16 éven aluli - nem online környezetben 18 éven aluli - gyermekekre vonatkozó személyes adatokat gyűjtheti a gyermekek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személy hozzájárulásával. Ebben az esetben a Fodor és Társa 2004 KFT. észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

6. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA

Az alábbiakban mutatjuk be, hogy milyen célokra gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait, illetve az egyes célokra gyűjtött különböző személyes adatokat meddig tároljuk. Tájékoztatjuk, hogy az alábbi adatkezelési célok nem minden esetben vonatkoznak mindenkire.

A Fodor és Társa 2004 KFT.-n kívüli harmadik fél címzettek:
Szolgáltatók (adatfeldolgozók). Tevékenységeinkhez cégcsoporton kívüli vállalatok segítségét is igénybe vesszük (pl. rendelések teljesítése, fizetések feldolgozása, visszaélések észlelése és a személyazonosság ellenőrzése, weboldal üzemeltetés, piackutatás, támogató szolgáltatások, promóciók, weboldal fejlesztés, adatelemzés, vevőszolgálat, stb.). A szolgáltatók és a megjelölt munkatársaik a Fodor és Társa 2004 KFT. nevében kizárólag azoknak a feladatoknak az utasításaink alapján történő elvégzése céljából férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz és használhatják fel azokat, amelyekre a Fodor és Társa 2004 KFT. őket felkérte, melynek során az Ön személyes adatait mindenkor kötelesek bizalmasan kezelni és biztonságban tartani. Amennyiben meg kívánja ismerni a Fodor és Társa 2004 KFT. által használt adatfeldolgozókat, illetve a részükre továbbított személyes adatkategóriákat, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk.
Hitelinformációs ügynökségek. Amennyiben az irányadó törvény lehetővé teszi, külső hitelinformációs ügynökségek segítségével ellenőrizzük vevőink hitelképességét (különösen a számlás rendelések esetén).
Követeléskezelés. Amennyiben Önnek felénk lejárt és ki nem fizetett tartozása áll fent, bizonyos esetekben követeléskezelőt (pl. faktoring szolgáltatót) használhatunk az adott követelés behajtására. Ezekben az esetekben a Fodor és Társa 2004 KFT. jogos érdeke, hogy a követelés behajtásához szükséges adatokat megossza a követelésbehajtóval.
A személyes adatokat saját marketing célokra felhasználó harmadik személy vállalatok. A személyes adatait erre vonatkozó hozzájárulása nélkül nem adjuk át vagy értékesítjük azokat saját marketing célokra felhasználó harmadik fél számára. Az ilyen felekről az Ön külön hozzájárulásának beszerzésével egyidejűleg tájékoztatjuk. Személyes adatokat jogszabályban meghatározott okból vagy fúzió/akvizíció miatt felhasználó harmadik felek. Amennyiben a Fodor és Társa 2004 KFT.-t vagy annak vagyonát egy másik vállalat felvásárolja vagy a Fodor és Társa 2004 KFT. egy másik vállalattal egyesül, az Ön személyes adatait a jogutóddal megoszthatjuk.
Személyes adatait a következő esetekben is megoszthatjuk harmadik féllel: (i) amennyiben azt jogszabály előírja, (ii) szükség esetén jogi eljárásban, (iii) az illetékes bűnüldöző szerv, hatóság, bíróság felszólítására, (iv) a jogaink, adataink, biztonságunk vagy tulajdonunk, illetve a társadalom közérdekvédelmében, valamint (v) a Weboldalainkon elérhető felhasználási feltételek, illetve ezeken alapuló jogok és kötelezettségek érvényesítése céljából.

7. KIK FÉRHETNEK HOZZÁ A SZEMÉLYES ADATAIHOZ A FODOR ÉS TÁRSA 2004 KFT.- NÉL ÉS KÖZÖS ADATKEZELŐNÉL?

Személyes adatait az erre felhatalmazott munkatársaink vagy megbízottjaink a szükséges mértékű ismeret („need to know”) elve alapján kezelik attól függően, hogy azokat milyen célokra gyűjtöttük (pl. a fogyasztói ügyfélszolgálat területén dolgozó munkatársaink a vevőadataihoz férnek hozzá).

8. AZ ÖN JOGAI

Ön jogosult arra, hogy Fodor és Társa 2004 KFT., illetve a Közös Adatkezelők által kezelt személyes adatai tekintetében a) a személyes adatokhoz hozzáférjen; b) a személyes adatok helyesbítését kérje; c) a személyes adatok törlését kérje; d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog); g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja h) amennyiben a személyes adatok kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges az adatkezelés ellen tiltakozhat.

Ön bármely Közös Adatkezelővel szemben gyakorolhatja azon jogait, amelyeket az irányadó jog, így különösen a GDPR biztosít az Ön számára.
Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a Tájékoztató 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el.
A Közös Adatkezelők bármelyike indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Közös Adatkezelők egyike sem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet válasszal vagy intézkedéssel, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.
A tájékoztatás alapvetően díjmentes, azonban amennyiben Ön egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegük miatt – túlzó megkeresésekkel fordul a Közös Adatkezelők bármelyikéhez észszerű, az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk, hogy eljárjunk a kérelemmel kapcsolatban.
Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, tájékoztatást adunk a címzettekről.
8.1 A személyes adatokhoz való hozzáférés
Jogában áll az Önről tárolt adatokba betekinteni, tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatokat ellenőrizni és azokból papíralapú vagy elektronikus másolatot kérni. Jogosult továbbá a személyes adatainak forrására vonatkozó tájékoztatást kérni.
8.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Ezt a jogot részben a felhasználói fiókjában tett módosítások útján is gyakorolhatja.
8.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség; b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és (i) nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy (ii) nincs mérlegelési lehetőségünk; d) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; e) a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
Tájékoztatjuk, hogy bizonyos körülmények között csak úgy törölhetjük a személyes adatait, ha egyúttal a felhasználói fiókját is töröljük.
A személyes adatokat nem töröljük, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül: Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatást nyújtunk Önnek.
8.5 A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Fodor és Társa 2004 KFT. vagy a Közös Adatkezelők jogos érdekén alapuló kezelése ellen és különösen a közvetlen üzletszerzés célú adatkezelések ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.6 Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

9. A KÖVETKEZŐ LEHETŐSÉGEKKEL ÉLHET A SZEMÉLYES ADATAI FELHASZNÁLÁSÁT ÉS MEGOSZTÁSÁT ILLETŐEN

Mindent megteszünk, hogy a velünk megosztott személyes adatai tekintetében ahol lehetséges rendelkezési jogot biztosíthassunk Önnek. A személyes adatai felett az érintetti jogainak gyakorlása mellett a következő mechanizmusok segítségével rendelkezhet:
Cookie-k és hasonló technológiák.
A hozzájárulásával kapcsolatban (a) az adatkezelési hozzájárulások kezelésére szolgáló megoldásunkkal vagy (b) a böngészőjében állíthatja be, hogy mely cookie-kat és hasonló technológiákat nem engedélyez, vagy értesítést kapjon ezek használatáról.
Reklám, marketing és promóciók: A Fogyasztói Szolgálat munkatársaink kérdéseire válaszolva járulhat hozzá, hogy a Fodor és Társa 2004 KFT. a személyes adatai felhasználásával az Ön részére termékeiről és szolgáltatásairól tájékoztatást küldjön. Amennyiben úgy dönt, hogy nem kíván több tájékoztatást kapni, a marketingkommunikációs üzenetekről a bennük található utasításokat követve a későbbiekben bármikor leiratkozhat. A különböző médiumok, így a harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalak által küldött marketingkommunikációról bármikor leiratkozhat az érintett üzenetekben található hivatkozások segítségével, a Weboldalakra/appokba vagy harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalakra való bejelentkezéssel, a profilja beállításai között a megfelelő jelölőnégyzetek bejelölésének törlésével vagy a Fogyasztói Szolgálat munkatársai segítségével. Tájékoztatjuk, hogy a marketing üzenetek lemondása esetén is kap a Fodor és Társa 2004 KFT.-től adminisztrációs tájékoztatást, például rendelések vagy más tranzakciók visszaigazolását, a fiókjához kötődő tevékenységekre vonatkozó operatív értesítéseket (pl. fiókok visszaigazolása, jelszó módosítás, stb.), valamint más fontos, nem marketing jellegű tájékoztatást.
Célzott hirdetések. A Fodor és Társa 2004 KFT. és más nem kapcsolt vállalkozások nevében internetes hirdetési szolgáltatásokat nyújtó hirdetési oldalakkal és más hirdetési szolgáltatókkal (a továbbiakban: „Hirdetésszolgáltatók”) is kapcsolatban állunk. Egyes hirdetések a Fodor és Társa 2004 KFT. weboldalain vagy nem kapcsolódó weboldalakon gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési körének megfelelően kerülnek kialakításra. Az ilyen jellegű hirdetésekről, valamint a Digital Advertising Alliance (DAA) önszabályozó programjában résztvevő társaságok által nyújtott, az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetések lemondásáról a www.aboutads.info/choices weboldalon olvashat részletesen. Emellett a DAA AppChoices alkalmazásában résztvevő társaságok mobilalkalmazásaiban megjelenő ilyen jellegű hirdetésekről lemondhat, ha az alkalmazást az iOS vagy Android appstore-jából tölti le. A pontos helymeghatározási adatok gyűjtését mobiltelefonján vagy egyéb mobileszközén a helymeghatározási beállításoknál kapcsolhatja ki. 

10. A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A személyes adatait megfelelő (az alábbiakban meghatározott) intézkedésekkel tartjuk titokban és biztonságban. Tájékoztatjuk azonban, hogy a védelem nem terjed ki azokra az információkra, melyeket Ön nyilvános oldalakon, például harmadik fél által üzemeltetett közösségi weboldalakon önként oszt meg. Minden ilyen megosztásra és hasonló tevékenységre az adott weboldal adatkezelési tájékoztatója vonatkozik. A személyes adatai tárolására szolgáló működési környezetben az adatkezelésekkel kapcsolatban a lehetséges kockáztok alapján arányosan elvárható biztonsági intézkedéseket tettünk a jogosulatlan hozzáférések megakadályozására.
Milyen lépéseket kell Önnek megtennie? Fontos, hogy Ön is tegyen személyes adatainak biztonságáért. Online fiók létrehozása során, kérjük, válasszon nehezen kitalálható jelszót és azt soha ne ossza meg másokkal. Kérjük, a jelszavát tartsa titokban. Amennyiben közös vagy nyilvános számítógépet használ, soha ne engedélyezze, hogy a használt böngésző/alkalmazás megjegyezze a bejelentkezési azonosítóját/email címét vagy jelszavát, és mindig jelentkezzen ki, ha már nem használja a számítógépet. Kérjük, használja a Weboldalunkon/alkalmazásunkban található adatvédelmi beállításokat.

11. COOKIE-K/HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK, NAPLÓFÁJLOK ÉS WEBJELZŐK

Cookie-k és hasonló technológiák. A cookie beállítások kezeléséhez, valamint a Fodor és Társa 2004 KFT. által használt cookie-kra és a felhasználási céljukra vonatkozó részletes tájékoztatásért kérjük, olvassa el a Cookie-nyilatkozatot. Naplófájlok. A weboldalon folytatott tevékenységekre vonatkozó adatokat és a böngészési szokásaira vonatkozó statisztikákat naplófájlok formájában gyűjtjük. A naplófájlok bejegyzései automatikusan jönnek létre, és segítségükkel folytatunk hibakeresést, javítjuk a weboldal teljesítményét és tartjuk fenn a biztonságát. Webjelzők. A webjelzők rövid kódsorok, melyek egy weboldalon vagy email üzenetben grafikusan megjelenített adatokat tartalmaznak, melyek célja azok továbbítása a Fodor és Társa 2004 KFT.-nek. A webjelzőkkel gyűjtött adatok körébe tartozik az IP-cím, az email kampányokra adott válasza (pl. mikor nyitotta meg az emailt, milyen hivatkozásokra kattint az emailben, stb.). Webjelzőket a Weboldalainkon és az Önnek küldött e-mailekben használunk. A webjelzők szolgáltatta információkat különböző célokra használjuk beleértve, de nem kizárólag az oldal forgalmának jelentését, egyedi látogatószámokat, hirdetéseket, email auditálás és riportálást, valamint az oldalak személyre szabását.

12. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI

A személyes adatok kezelésének változása esetén a jelen Tájékoztatót frissítjük. Fenntartjuk a jogot, hogy a gyakorlatainkat és a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsuk, ezért kérjük, hogy gyakran ellenőrizze az oldalon, hogy történt-e változás a jelen Tájékoztatóban. A Tájékoztató érdemi változásairól a Fodor és Társa 2004 KFT. megfelelő módon tájékoztatja Önt.